• SPEKI 2019 ini merupakan usaha pertama Jabatan Muamalat, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH, dengan anjuran bersama Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM dan Kumpulan Kajian Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS) Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UKM. Ia dikemukakan untuk gagasan muamalat dalam memperkasa cabaran globalisasi ekonomi dunia.
    • Seminar ini terbuka kepada semua peserta dan ia melibatkan perbincangan tajuk-tajuk berkaitan perundangan, muamalat, kewangan dan ekonomi Islam.

Tarikh : 11 & 12 November 2019 (Isnin dan Selasa)
Tempat : Lotus Desaru Beach Resort & Spa, Johor Darul Ta’zim, Malaysia