Buku Program Jadual Pembentangan Selari

SCAN DI SINI

ATAU

<< KLIK BUKU PROGRAM SPEKI 2019 >>

 KLIK JADUAL
   

 

 • Abstrak sekitar 250 - 300 patah perkataan
 • Bahasa : Melayu, Inggeris, Arab
 • Penulisan kertas kerja menggunakan format sistem APA
 • Abstrak dan kertas kerja lengkap mestilah mengandungi tajuk, nama pengarang (pengarang bersama, jika ada), institusi dan alamat email
 • Penulisan kertas kerja mestilah mengikut format seperti dalam contoh yang disediakan: << Klik Di Sini >>
 • Semua abstrak dan kertas kerja lengkap hendaklah dihantar ke:
   https://submit.confbay.com/conf/speki2019
 • Semua kertas kerja lengkap akan diterbitkan sebagai e-Prosiding.
 • Artikel terpilih akan dipertimbangkan untuk penerbitan dalam jurnal berindeks, tertakluk kepada proses pewasitan jurnal berkenaan.
 • Segala kos tambahan ditanggung penulis.
 • Kertas-kertas terpilih akan dipertimbangkan untuk penerbitan di Islāmiyyāt: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam (http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/index) dan Jurnal Undang-undang Islam Kontemporari (http://www.ukm.my/jcil/), Tertakluk kepada proses semakan dan kos tambahan

Hubungi Kami (Alamat Sekreteriat)

KPIJ MARSAH:
Department of Muamalat,
Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
Jalan Heman, Kg Aman, Larkin Jaya
80350 Johor Bahru
Johor Darul Ta’zim
Phone no: +6011-1431 7670 (Puan Siti Aishah Kasmon) / +6018-261 9929 (Puan Nor Raihan Abas)

UKM:
Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor

UKM
Phone no:  +6019-620 8485 (Dr. Norhoneydayatie Abdul Manap) / +6013-528 5256 (En. Mohd Hafiz Safiai)