• Abstrak sekitar 250 - 300 patah perkataan
  • Bahasa : Melayu, Inggeris, Arab
  • Penulisan kertas kerja menggunakan format sistem APA
  • Abstrak dan kertas kerja lengkap mestilah mengandungi tajuk, nama pengarang (pengarang bersama, jika ada), institusi dan alamat email
  • Penulisan kertas kerja mestilah mengikut format seperti dalam contoh yang disediakan: << Klik Di Sini >>
  • Semua abstrak dan kertas kerja lengkap hendaklah dihantar ke:
     https://submit.confbay.com/conf/speki2019