Objektif SPEKI 2019 adalah seperti berikut:

  1. Membincang dan memperkukuh konsep, teori dan prinsip-prinsip perundangan, muamalat, ekonomi dan kewangan Islam
  2. Membincangkan isu-isu semasa berkaitan perundangan, muamalat, ekonomi dan kewangan Islam
  3. Mengenalpasti mekanisme fiqh dalam menginstinbat hukum perundangan, muamalat, ekonomi dan kewangan Islam
  4. Melihat prospek kecanggihan inovasi dalam pembangunan perundangan, muamalat, ekonomi dan kewangan Islam dalam mendepani cabaran globalisasi
  5. Mencadangkan polisi dan garis panduan dalam perundangan, muamalat, ekonomi dan kewangan Islam